Консулын тойрог

2023-06-13


Консулын харилцааны тухай Венийн конвенцид “Консулын тойрог гэж консулын байгууллагад консулын чиг үүрэг гүйцэтгэхэд нь зориулан тогтоосон газар нутгийг хэлнэ” гэж заасан. БНСУ-ын дараах муж, бие даасан хотууд нь Пусан хотод суугаа Консулын газрын тойрогт хамаарагддаг.

МУЖ
Өмнөд Кёнсан муж: /Кожэ хот, Кимхэ хот, Мирян хот, Сачонь хот, Чангвонь хот, Чинжү хот, Тунён хот, Янсань хот, Гочан сум, Гусон сум, Намхэ сум, Санчон сум, , Ырён сум, Чангнён сум, Хадун сум, Хаман сум, Хамян сум, Хабчон сум/

Умард Кёнсан муж: /Кёнсань хот, Гёнжү хот, Гүми хот, Кимчон хот, Мүньгён хот, Санжү хот, Андун хот, Ёнжү хот, Ёнчон хот, Пухан хот,  Курён сум, Гүнви сум, Бунгхва сум, Сонжү сум, Ёндог сум, Ёнян сум, Еэчонь сум, Үллын сум, Үлжин сум, Ысон сум, Чонду сум, Чонсун сум, Чилгуг сум/

Өмнөд Чолла муж: / Гуанян хот, Мугпу хот, Сүнчонь хот, Нажү хот, Ёсү хот, Ганжин сум, Гухын сум, Гугсон сум, Гүре сум, Тамян сум, Мүан сум, Бусон сум, Шинан сум, Ёнгуан сум, Ёнам сум, Ванду сум, Жансон сум, Жанхын сум, Жинду сум, Хампён сум, Хэнам сум, Хвасүн сум/

БИЕ ДААСАН ХОТ

- Пусан хот
- Тэгү хот
- Гуанжү хот
- Үльсан хот