Визийн үйлчилгээний хураамж

2023-06-13


6 дугаар сарын үйлчилгээний үнэ

 
           
         
Д/д Визийн төрөл Үйлчилгээний                төрөл USD  Вон 
1 Нэг удаагийн орох виз D, A, B, C, E, F, G, H, J, K энгийн  50            65,000
яаралтай 95         123,500
2 Хоёр удаагийн орох виз K, A, D энгийн  65            84,500
яаралтай 125         162,500
3 Зургаан сарын олон удаагийн виз A, D, K энгийн  105         136,500
яаралтай 205         266,500
4 Зургаан сараас нэг жил хүртэлх                             хугацаагаар олон              удаагийн виз  A, D, K энгийн  205         266,500
яаралтай 405         526,500
5 Дамжин өнгөрөх нэг       удаагийн виз K6 энгийн  25            32,500
яаралтай 45            58,500
6 Дамжин өнгөрөх хоёр      удаагийн виз K6 энгийн  50            65,000
яаралтай 95         123,500
7 Дамжин өнгөрөх олон     удаагийн виз K6 энгийн  75            97,500
яаралтай 145         188,500
8 АНУ A1, A2-A3, K1, E, K2   160  
9 C, J   190  
10 F, H   230  
11 B   270  
12 G   230  
13 БНЭУ   энгийн  5              6,500
  яаралтай 35            45,500
14 БХАСАУ   энгийн 10            13,000
15 БНСВУ   энгийн 25            32,500
           
           
Визийн хураамж төлөх дансны мэдээлэл
Woori 우리은행 банк
Ам.доллар Вон
1081-800-697-646 1005-002-920-702
Хаяг: 145, Centum jungang-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea                                        부산광역시 해운대구 센텀중앙로 145 (재송동)
           
Монгол Улсаас БНСУ-ын Пусан хотод суугаа Консулын газрын хаяг:  
1410, Byuksan e-Centum Class One, 99, Centum dong-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea
부산광역시 해운대구 센텀동로 99 14 1410
  Утас:  051-465-9996      
  Факс: 051-465-9997      
  Вэб: https://busan.consul.mn/    
  Фэйсбүүк хаяг: Consulate of Mongolia in Busan