Монгол Улсын иргэн БНСУ-ын иргэнээс гэрлэлтээ цуцлуулах

1. БНСУ-ын шүүх байгууллагын гэрлэлт цуцласан тухай шийдвэр.
2. Ам бүлийн тодорхойлолт /가족관계증명서/
3. Гэр бүл батлуулсан тухай лавлагаа /혼인관계증명서/
4. БНСУ-ын иргэнтэй гэр бүл болсныг гэрчлэх Монгол Улсын гэрлэлтийн гэрчилгээ /эх хувь/
5. Монгол Улсаас БНСУ-ын Пусан хотод суугаа консулын газарт хандаж гаргасан өргөдөл.
6. Гэрлэлтээ цуцлуулж буй Монгол Улсын иргэний гадаад паспорт, иргэний үнэмлэхийн хуулбар.
7. Гэрлэлтээ цуцлуулж буй БНСУ-ын иргэний иргэний үнэмлэхийн хуулбар