МОНГОЛ УЛСААС ПУСАН ХОТОД СУУГАА КОНСУЛЫН ГАЗРААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ


ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

БАНКНЫ

 нэр төрөл

 хураамж төлбөр

нэр

дансны дугаар

Итгэмжлэл нотариат

6000 вон

Шинхан банк /신한은행/

100-031-961380

Баталгаажилт нотариат

2000 вон

Факс

10000 вон

Буцах үнэмлэх

35000 вон

Гадаад пасспорт сунгалт

3000 вон

Харьяатаас гарах

30000 вон

Гадаад пасспорт шинээр захиалах

45 ам,доллар

Шинхан банк /신한은행/

180-007-962908

Иргэний үнэмлэх сунгалт

14 ам.доллар

Иргэний үнэмлэх шинээр захиалах

14 ам.доллар

Хүүхдийн гэрчилгээ

Төлбөргүй

 

 

Гэрлэлтийн гэрчилгээ

Төлбөргүй

 

 

Гэрлэлт цуцлалт

Төлбөргүй