Монгол иргэд визгүй зорчих орнуудын жагсаалт

   Улсын нэр  Паспортын төрөл  Зорчих хугацаа
 1  Беларус  Бүх төрлийн паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 2  Болгар  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  30 хүртэл хоног
 3  Бразил  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 4  Чили  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 5  Чех  Дипломат паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 6  БНХАУ  Дипломат, албан болон албаны зориулалттай энгийн паспорттай иргэд  30 хүртэл хоног
 7  Кипр  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 8  БНАСАУ  Дипломат, албан болон албаны зориулалттай энгийн паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 9  Гүрж  Бүх төрлийн паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 10  Хонгконг  Бүх төрлийн паспорттай иргэд  14 хүртэл хоног
 11  Унгар  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  30 хүртэл хоног
 12  Израйл  Бүх төрлийн паспорттай иргэд  30 хүртэл хоног
 13  Индонези  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  30 хүртэл хоног
 14  Энэтхэг  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 15  Казахстан  Бүх төрлийн паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 16  Киргиз  Бүх төрлийн паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 17  Лаос  Бүх төрлийн паспорттай иргэд  30 хүртэл хоног
 18  Макао  Бүх төрлийн паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 19  Малайз  Бүх төрлийн паспорттай иргэд  30 хүртэл хоног
 20  Мексик  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 21  Мьянмар  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  30 хүртэл хоног
 22  Польш  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 23  Филиппин  Бүх төрлийн паспорттай иргэд  21 хүртэл хоног
 24  БНСУ  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  30 хүртэл хоног
 25  Румын  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  30 хүртэл хоног
 26  ОХУ  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 27  Сингапур  Бүх төрлийн паспорттай иргэд  14 хүртэл хоног
 28  Словак  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 29  Турк  Бүх төрлийн паспорттай иргэд  30 хүртэл хоног
 30  Тайланд  Бүх төрлийн паспорттай иргэд  30 хүртэл хоног
 31  Украйн  Бүх төрлийн паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног
 32  Вьетнам  Дипломат болон албан паспорттай иргэд  90 хүртэл хоног