КГ-ын консулын тойрог

Муж:
Өмнөд Жолла,
Хойд Кёнсан,
Өмнөд Кёнсан. 

Хот:    
Пусан хот,
Тэгү хот,
Гуанжү хот,
Улсан хот.  

 

Консулын тойрог гэж консулын байгууллагад консулын чиг үүрэг гүйцэтгэхэд нь зориулан тогтоосон газар нутгийг хэлдэг.

Тодруулбал КГ нь эдгээр муж, хотуудад үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй бөгөөд үүнээс халих боломжгүй болно.