МЭДЭЭ

Гадаадад урт, богино хугацаагаар зорчиж буй иргэд ГХЯ-ны Консулын газрын www.consul.mn албан ёсны цахим хуудаснаас шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг авах боломжтой.